Informatie voor verwijzers

Als u bij uw patiënt hand- of polsklachten vaststelt en uw patiënt moet zich daaraan laten behandelen, dan kunt u hem of haar doorverwijzen naar het Handencentrum Groningen.

Wij streven ernaar al tijdens het eerste consult alle diagnostiek af te ronden en een adequaat behandelplan op te stellen. De setting in een groot ziekenhuis met een goede afdeling radiologie maakt dit ook mogelijk. Bij verdenking op CTS kunt u patiënten aanmelden voor de zorgstraat CTS, zodat op één dag de neuroloog, neurofysioloog en handchirurg kunnen worden bezocht. De wachttijd voor het eerste consult is kort. Bekijk hier de actuele wachttijden.

Doordat de operatieve behandeling plaatsvindt in het ziekenhuis kan de behandeling zowel onder locaal, regionaal of algehele anesthesie geschieden en kan adequate postoperatieve pijnbestrijding worden gegarandeerd. Zonodig kan geswitcht worden van polikliniek naar dagbehandeling of kliniek.

Extra informatie

Heeft u specifieke vragen aan een van onze artsen of wilt u een afspraak maken voor doorverwijzing van uw patiënt? Bel dan met 050-5245980 (op werkdagen van 8:00-17:00 uur). Via dit nummer kunt u tevens onze folders bestellen.

Daarnaast bent u natuurlijk altijd van harte welkom om eens in onze kliniek mee te kijken. Bel ook hiervoor even met bovengenoemd nummer, dan staat er altijd iemand voor u klaar!

Ook de nazorg is optimaal. Zo zijn wij na de behandeling 24 uur per dag beschikbaar voor uw patiënt. Bovendien kunnen patiënten direct na hun behandeling gezien worden door onze handtherapeuten. Zij stellen alles in het werk om het herstelproces te vergemakkelijken. Uiteraard vindt dit alles plaats onder één dak.

Zorgdomein

De gratis verwijsapplicatie ZorgDomein ondersteunt u als huisarts in het proces van verwijzen naar vervolgzorg. ZorgDomein heeft koppelingen met alle Huisarts Informatie Systemen (HIS) en kan gebruikt worden voor verwijzing naar het Handencentrum Groningen, maar ook voor het aanvragen van eerstelijns diagnostiek zoals radiologie, functieonderzoeken of scopieën.

Zorgbemiddelaars

Het handencentrum is gevestigd in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Wij zijn een team van intensief samenwerkende handchirurgen en handtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van hand- en polsaandoeningen waaronder polsscopieën, protheseplaatsingen voor vinger- en polsgewrichten en ligamentreconstructies.