Algemeen

De informatie en andere uitingen op deze website zijn uitsluitend voor algemeen, oriënterend gebruik en niet bedoeld als advies of diagnostische informatie en kan derhalve niet als vervanging dienen voor specifiek advies of diagnose. Het Handencentrum Groningen accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade berokkend als mogelijk gevolg van informatie op deze website.
Delen van deze website verwijzen (‘linken’) naar andere website en andere websites verwijzen mogelijk naar deze website. Het Handencentrum Groningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Auteursrecht

Materiaal gepubliceerd op deze website (teksten, afbeeldingen,illustraties, etc.), alsmede de website zelf (de software, het artwork, css style sheets) is het eigendom van het handencentrum Groningen of haar licentiegevers, te weten Density 21.5 en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het handencentrum Groningen EN Density 21.5

Privacy verklaring

U kunt deze website anoniem bezoeken. Wij zullen slechts persoonlijke informatie vastleggen op het moment dat u – op het uitdrukkelijke verzoek van de website – uw email adres aan ons verstrekt, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de zelfdiagnose en de vragenlijst. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor onderzoek van wat voor aard dan ook zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Deze toestemming zal u NIET gevraagd worden via deze website, maar alleen rechtstreeks door een medewerker van het handencentrum Groningen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.