We staan voor u klaar

Het handencentrum is gevestigd in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Wij zijn een team van intensief samenwerkende handchirurgen en handtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van hand- en polsaandoeningen.

Handtherapie 

Handtherapie richt zich op de behandeling van alle klachten van de arm, hand en pols. Handtherapie is een specialisme dat in het Martini Ziekenhuis wordt ingevuld door acht goed geschoolde en enthousiaste fysio- en ergotherapeuten die zich sinds een groot aantal jaren hebben gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen van hand en pols.

Hand- en polschirurgie 

Hand- en polschirurgie is in Nederland onderdeel van het vakgebied plastische-, reconstructieve- en handchirurgie. De plastisch chirurgen van het Martini Ziekenhuis zijn er voor opgeleid en staan al tientallen jaren bekend om het hoge kwaliteitsniveau van de hand- en polschirurgie.

Onze Specialisten

  • Onze specialisten krijgen gemiddeld een 9. We zijn aangesloten bij diverse branche organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Onze handchirurgen zijn praktisch allen in het bezit van het prestigieuze ‘European Board of Hand Surgery’ (EBHS) diploma.

Onze therapeuten

Onze verpleegkundigen

Het Handencentrum

Het handencentrum is gevestigd in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Wij zijn een team van intensief samenwerkende handchirurgen en handtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van hand- en polsaandoeningen.

Onderzoek en behandeling 

Hand- en polschirurgie is in Nederland onderdeel van het vakgebied plastische-, reconstructieve- en handchirurgie. De plastisch chirurgen van het Martini Ziekenhuis zijn er voor opgeleid en staan al tientallen jaren bekend om het hoge kwaliteitsniveau van de hand- en polschirurgie. Wij combineren de onderzoeks- en behandelmogelijkheden van ergotherapie en handtherapie zodat zorg op maat kan worden geleverd.

 

In onze nieuwe behandelruimtes hebben wij de beschikking over moderne onderzoeksapparatuur waarmee digitaal kracht en beweging kunnen worden vastgelegd en het verloop kan worden geëvalueerd. Er is afstemming in behandelprotocollen met alle betrokken medisch specialisten en gipsverbandmeesters. Ook hebben wij de beschikking over een sportzaal waar (sportspecifiek) kan worden getraind.

Open polikliniek 

Wij hebben een open polikliniek. Voor alle patiënten en collega therapeuten zijn wij bereikbaar voor overleg, consult en (mede)behandeling. Patiënten met complexe problemen kunnen worden gezien in het multidisciplinaire handenspreekuur.

Korte lijnen 

Wij hebben intensief en direct contact met de handchirurgie/plastische chirurgie op basis van collegialiteit. Voor behandeling na operatie is meestal geen wachtlijst.