Suzanne Dreise

Opgeleid tot fysiotherapeute aan de Hanzehogeschool te Groningen.
Gespecialiseerd tot handtherapeut bij de Hand Academy Amsterdam.
Werkzaam bij het Handencentrum Groningen sinds 2023.
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie.